Grijzeroodstaartpapegaai cites

Grijze roodstaartpapegaai - Algemene informatie en Q&A


Algemene informatie

Vanaf 2 januari 2017 krijgt de grijze roodstaartpapegaai (Psittacus erithacus) een strengere bescherming. Dat is besloten tijdens de CITES-conferentie, die van 24 september tot 5 oktober 2016 plaatsvond in Johannesburg, Zuid-Afrika. De besluiten die zijn genomen tijdens de CoP17 gaan 2 januari 2017 in en worden kort daarna geïmplementeerd in de Europese verordeningen.


Vanaf 2 januari 2017 wordt de grijze roodstaartpapegaai verplaatst van Appendix II naar Appendix I van CITES. Daaropvolgend zal de soort eind januari/begin februari, met de publicatie van de nieuwe Soortenlijst, ook worden opgenomen op Bijlage A van de Basisverordening (CITES-wetgeving geïmplementeerd in de Europese wetgeving).


Invoer en (weder)uitvoer

Voor de invoer en (weder)uitvoer van deze soort waren al CITES-vergunningen nodig. Deze vergunningen kunnen vanaf 2 januari enkel voor commerciële doeleinden worden verleend, als de dieren aantoonbaar in gevangenschap zijn gefokt en geboren. Daarnaast moet u bij invoer rekening houden met de strengere invoerbepalingen voor levende vogels, in verband met de vogelgriep.


Binnen de Europese Unie

De beslissing van CITES heeft tot gevolg dat binnen de Europese Unie een EU-certificaat nodig is voor het overdragen van een grijze roodstaartpapegaai. Houders kunnen vanaf februari 2017 bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een EU-certificaat aanvragen voorafgaand aan de overdracht van het dier.


Merken

Zodra de grijze roodstaartpapegaai ook is opgenomen op Bijlage A van de Basisverordening moeten houders van grijze roodstaartpapegaaien ervoor zorgen dat de dieren zijn gemerkt met een naadloos gesloten pootring of – als dat niet (meer) mogelijk is – een microchiptransponder.


Administratie

Ook geldt er voor deze soort een administratieplicht, zodra deze soort op Bijlage A is opgenomen. Aan welke regels een administratie moet voldoen, vindt u opwww.mijn.rvo.nl >> Vergunning en erkenning aanvragen >> CITES-soorten in Nederland en de EU.


Q&A

Wanneer ben ik verplicht om een EU-certificaat aan te vragen voor mijn grijze roodstaartpapegaai?
Wanneer u een grijze roodstaartpapegaai wilt overdragen aan een ander. Dit EU- certificaat moet voorafgaand aan de overdracht worden aangevraagd en zijn afgegeven. Een EU-certificaat kost €15,- en vraagt u aan via mijn.rvo.nl. Bij uw aanvraag moet u zoveel mogelijk documentatie voegen waaruit de legale herkomst van de vogel blijkt.


Hoe kan ik aantonen dat ik mijn grijze roodstaartpapegaai al in mijn bezit had, voordat deze soort werd opgenomen op Appendix I/Bijlage A?
Zodra deze soort is opgenomen op Bijlage A van de Basisverordening, is voor de overdracht van een grijze roodstaartpapegaai een EU-certificaat nodig. Heeft u de vogel verkregen toen deze soort nog op Bijlage B stond of zelfs daarvoor? Dan moet u dit kunnen aantonen met bijvoorbeeld een kopie van een door de douane afgetekende invoervergunning, een aankoopbewijs met datum, een rekening van de dierenarts met datum, oude foto’s voorzien van datum of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u al in het bezit was van de vogel voordat de soort op Bijlage A werd opgenomen. 
Als uw vogel is voorzien van een naadloos gesloten pootring, is uit het ringnummer misschien ook het geboortejaar en het land van herkomst te herleiden.


Moet ik mijn ongemerkte grijze roodstaartpapegaai alsnog merken?
Ja. Als deze vogel niet is voorzien van een naadloos gesloten pootring of microchiptransponder, moet u uw vogel laten chippen door de dierenarts.


Ben ik verplicht jonge grijze roodstaartpapegaaien te voorzien van een naadloos gesloten pootring?
Zodra de grijze roodstaartpapegaai is opgenomen op Bijlage A van de Basisverordening, moeten jonge vogels worden voorzien van een naadloos gesloten pootring. Deze kunt u aanvragen bij een van de volgende aangewezen bonden:
a. Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders, gevestigd te Zutphen;
b. Kleindier Liefhebbers Nederland, gevestigd te Utrecht;
c. Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, gevestigd te Bergen op Zoom;
d. Parkieten Sociëteit, gevestigd te Arnhem;
e. Vereniging Aviornis International Nederland, gevestigd te Wijchen;
f. Vereniging Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel, gevestigd te Eindhoven.


De maximale ringmaat is voor de Psittacus erithacus erithacus vastgesteld op 11,0 millimeter en voor de Psittacus erithacus timneh op 10,0 millimeter. Geef bij uw aanvraag voor ringen duidelijk aan om welke ondersoort het gaat. De pootringen moeten daarnaast in hetzelfde jaar zijn afgegeven als waarin de jongen zijn uitgebroed. U mag dus geen ringen uit 2017 gebruiken voor uw nakweek van 2018. Houdt u er rekening mee dat u de pootringen op tijd aanvraagt.


In Nederland afgegeven ringen voor Bijlage A-soorten, moeten ten minste zijn voorzien van de letters NL, de aanduiding van de binnendiameter tot in tienden van een millimeter, de laatste twee cijfers van het jaartal waarin de ring mag worden aangebracht en, per ringmaat, een uniek nummer bestaande uit de bondscode, een kweeknummer en een volgnummer. In afwijking hierop zijn de ringen afgegeven door Kleindier Liefhebbers Nederland voorzien van bondscode en volgnummer, maar niet van een kweeknummer.


Bron & Copyright: Parkieten Sociteit Nederland


Clublokaal: 

“DE RESIDENTIE”

Abdissenlaan 63

6374 BK Landgraaf

Zuid-Limburg, Nederland

ps.limburgzuid@ziggo.nl


© C. Collaris  

02-02-2020