Over ons

Over ons

Algemene informatie 

Parkieten Sociëteit Limburg Zuid is één van de afdelingen van de Parkieten Sociëteit. Alle afdelingen samen vormen de grootste Nederlandse bond van liefhebbers van parkiet en papegaaiachtigen.
Meer info: www.parkietensocieteit.nl


Alle afdelingen staan afzonderlijk ingeschreven bij de kvk en zijn dus zelfstandige verenigingen met hun eigen bestuur, statuten, huishoudelijk reglement en een eigen verenigings contributie.

Dit betekend echter ook dat als u lid bent van de P.S. niet automatisch lid bent van de afdeling.

Onze doelstellingen


Vergaderingen:

Er zijn maar 2 “echte” vergaderingen per jaar.

- De jaarvergadering: hier worden bestuursfuncties transparant gemaakt en gezamenlijk besproken.

- De vergadering rond oktober hier wordt de show besproken en alle taken verdeeld.

Alle anderen “vergaderingen/bijeenkomsten” zullen wij proberen te vullen met lezingen, forums of andere interessante aan onze hobby gerelateerde onderwerpen.


(Dia)Lezingen:

Die worden verzorgd door:
- Ervaren liefhebbers en kwekers van papegaaien, kaketoes, agaporniden,
parkieten enz.

- Deskundigen op het gebied van mutatie kweek en houden, verzorgen en kweken van genoemde vogels.

- Dierenartsen m.b.t. het voorkomen, onderkennen en behandelen van ziektes.


Informatie:

Het diervriendelijk omgaan met onze hobby zoals: kopen, ruilen, verzorgen, voeding, huisvesting. Ook verervingen en andere onderwerpen welke met onze hobby te maken hebben worden besproken op de bijeenkomsten.


Show:

Een grote show van parkieten, papegaaien en kaketoes vindt in principe eenmaal per jaar plaats bij voorkeur in de maand oktober.


Contact met andere kwekers:

Het onderlinge contact en het uitwisselen van (kweek)ervaring tussen de leden en andere

“kromsnavel” verenigingen wordt sterk bevorderd. 


Uitstapjes en evenementen:

Bezoeken aan vogelparken, kwekers en etentjes worden georganiseerd. 


Clublokaal: 

“DE RESIDENTIE”

Abdissenlaan 63

6374 BK Landgraaf

Zuid-Limburg, Nederland

ps.limburgzuid@ziggo.nl


© C. Collaris  

02-02-2020